Op 14 juli 2022 werd zuster Sonja gecontacteerd door het Genks Comité Vluchtelingen, omdat een Afghaanse familie nood had aan tijdelijke opvang. Het gezin – een weduwe met haar kinderen – was op 1 juli aangekomen in België.

Een andere zoon wordt reeds 3 jaar in ons land opgevangen. Er werd afgesproken dat de familie op 26 juli op bezoek mocht komen en dan ook al in het klooster opgevangen zou worden. Het was mede door de taalbarrière – geen evidentie, maar medewerkers van De Oever en het Genks Comité Vluchtelingen boden de nodige ondersteuning, zodat de familie een
tijdelijke thuis kon vinden in het kloostergedeelte, waar ruimtes werden voorzien om als gezin samen te kunnen wonen en eten.

Hun interesse in de Nederlandse taal was groot, evenals hun leergierigheid. Reeds tijdens hun verblijf hier namen enkele vrijwilligers dan ook de tijd om Nederlandse les te geven.

Eind augustus waren de papieren van het gezin al zover in orde dat ze naar een andere woonst konden verhuizen. Wij wensen hen een mooie toekomst toe in België! Met dank aan de medewerkers van De Oever en het Genks Comité Vluchtelingen voor hun intense inzet, om voor deze familie – op zo korte tijd – alles te voorzien om zelfstandig te kunnen wonen.

Het was een positieve ervaring voor de zusters om goede opvang te bieden aan
deze mensen in nood. Er was meteen heel wat meer leven in en rond ons huis.

Zr. Sonja Vaneygen sds