Geloven in het Woord van de Heer Jezus – “Bid en je zult verkrijgen” – maakt van ons geen naïevelingen en geen mensen die de realiteit van het leven ontvluchten. Maar het maakt van ons mensen die door hun gebed de kracht krijgen om, in de dagdagelijkse omstandigheden, te blijven hopen en te blijven geloven dat uiteindelijk niet de dood en het kwaad zullen zegenvieren, maar wel het leven en het goede.

In ons gebed vertrouwen wij al onze zorgen en vreugdes aan de Heiland toe en wij vragen Hem om met ons de weg doorheen duister en licht te gaan.

Graag doen wij dat samen met u. Elke intentie die je ons hier meedeelt, wordt in ons gebed meegedragen.