Spoorzoekers

De groep “Spoorzoekers” bestaat uit gehuwde en ongehuwde leken van alle leeftijden, met de meest verscheiden achtergrond, opleiding en beroep. Samen met Salvatorianenessen en Salvatorianen komen zij regelmatig samen, op een woensdagavond of op een zaterdagnamiddag. Een bepaald thema wordt ingeleid en er is uitwisseling, gebed en gewoon samenzijn. Een activiteit voor mensen die samen sporen zoeken, sporen die leiden naar leven ten volle.

Mozaïek

De groep “Mozaïek” organiseert elk jaar:

  • een weekend –van zaterdag tot zondag – waar wij samen een bepaald thema uitdiepen, waar wij samen in gebed, bezinning en ontspanning de ervaring opdoen van “hoe goed het is als zusters en broeders samen te zijn”;
  • een ééndaagse busreis, samen op weg, leven delen, kennismaken met een stukje geschiedenis, kennismaken met mensen die iets meer verlangen dan de oppervlakkige genietingen van het leven;
  • een salvatoriaanse familiedag waarvoor alle leden van de Salvatoriaanse Familie, vrienden, kennissen en medewerkers uitgenodigd worden en waar verschillende activiteiten voor sfeer en animatie zorgen.

MAC

Solidariteit met de Kerk in Afrika en Zuid-Amerika: een groep leken, Salvatorianessen en Salvatorianen zetten zich in voor onze missionarissen, vooral voor hen die werken in Congo, de Comoren, Tanzania, Venezuela en Suriname.

De groep “MAC” (Missie Animatie Comité) zorgt voor:

  • een maandelijkse bijeenkomst met gesprek, bezinning en ontspanning;
  • de organisatie van activiteiten voor familieleden en vrienden van missionarissen, een tombola, een verkoopsactie enz.;
  • steun en hulp aan missionarissen, daar waar zij werken en ook als zij op verlof komen;
  • de verspreiding van de missiegedachte: christen zijn houdt ook in dat men solidair is met de jonge kerken en zich daar actief voor inzet;
  • samenwerking met Stelimo.

Gebedsketen

Als schakels in de gebedsketen voor roepingen vormen wij het hele jaar door een ketting van gebed. Wij hebben immers nood aan mensen die oprecht getuigen van een authentiek christelijk leven. Daarom bevelen wij iedereen van harte aan om mee te bidden voor roepingen: voor priesters, religieuzen en christelijke gezinnen.

De gebedsketen loopt van Roepingenzondag – de derde zondag na Pasen – tot Roepingenzondag van het volgende jaar, maar aansluiten kan op eender welk moment. Concreet betekent dit, dat al deze mensen een bepaald aantal dagen toegewezen krijgen, waarop zij speciaal voor roepingen bidden. Door de grote groep ben je nooit alleen, er is altijd iemand die samen met jou bidt op die dag.

Interesse? Klik hier en wij nemen contact op met jou.