Christus de Heiland is de bron en het brandpunt van ons leven.

“Zoals de apostelen en de eerste christenen streven wij ernaar één van hart en één van geest te zijn in een gemeenschap van geloof, van leven en van apostolische toewijding.” (Leefregel)

Apostolaat

Salvatoriaans zijn kan men niet zonder zich in te zetten voor medemensen:

 • Wij zetten ons niet in voor één bepaalde groep mensen;
 • Wij zijn niet gespecialiseerd in bepaalde taken;
 • Wij proberen aandacht te hebben voor de mens en al zijn noden;
 • Wij zetten ons in voor al wat het leven bevordert;
 • Wij zijn dienstbaar met alle middelen waarover wij beschikken;
 • Wij werken samen met leken, religieuzen en gemeenschappen die zich inzetten voor een menswaardiger leven.

In België zetten wij ons concreet in voor:

 • Verpleging, verzorging, onthaal, animatie en pastoraal voor zieken, bejaarden en dementerenden;
 • Begeleiding van jeugdgroepen, bezinningsdagen en roepingenpastoraal;
 • Deelname in Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen van o.a. vzw Jessa Ziekenhuis, vzw Studentenhuis Salvator, vzw Welzijnscentrum Salvator en vzw Gezinszorg Salvator;
 • Samenwerking met leken en met andere religieuzen;
 • Zorg voor gemeenschappen en medezusters;
 • Steun en hulp aan initiatieven en organisaties die het leven bevorderen en zich inzetten voor vrouwen.

Gemeenschap

Wij zijn vrouwen, geroepen en gezonden om de Heer te volgen, begeesterd door hetzelfde ideaal, maar ieder met zijn eigenheid: afkomst en verleden, karakter en temperament, leeftijd en gezondheid, aanleg en talent, ideeën en verlangens, beroep en interesse.
Ook die verscheidenheid behoort tot onze “universaliteit”.
Het samen leven en samen op weg zijn, het samen geloven en samen dienstbaar zijn, zijn een opgave, een uitdaging en een geschenk, een leerschool om, als mens en als religieuze, te groeien tot volle wasdom.

Verenigd in gemeenschap voor één wereldwijde zending. Mekaar liefhebben zoals de Heer ons liefheeft. De ander zien zoals de Heer haar ziet. Mekaars lasten en vreugden dragen. Zorg dragen voor mekaar. Vergeving en verzoening, nieuwe kansen geven en krijgen, elke dag opnieuw. Gastvrij zijn.