Samenwerking leken

Onze stichter gaf ons de opdracht om heil en bevrijding te brengen aan medemensen, overal en altijd en met alle middelen die de liefde van Christus ons ingeeft. Op de eerste plaats werken wij hiervoor samen met de salvatoriaanse leken die, geïnspireerd door dezelfde spiritualiteit, daar waar zij leven en werken heling en bevrijding trachten te brengen.

Maar onze apostolische zending zouden wij niet kunnen vervullen zonder de honderden salvatoriaanse vrienden en geëngageerde medewerkers, die zich in hun eigen beroeps- en leefwereld, in de verschillende salvatoriaanse instituten en in hun parochie, inzetten voor hun medemensen.

Die inzet gebeurt op vele vlakken: leken zijn medeverantwoordelijk voor beheer en beleid, hebben leidinggevende functies, hebben administratieve, verzorgende, pastorale en huishoudelijke taken, of werken mee als raadgever of als vrijwilliger.

Leken en religieuzen zoeken samen naar wegen voor de opbouw van een leefbare en menselijke wereld en dit voor alle mensen zonder onderscheid. Samen bouwen wij aan het Rijk Gods zoals Jezus, de Heiland, dit verkondigde… een utopie? … een realiseerbare droom!

Samenwerking Salvatorianen

De Sociëteit van de Goddelijke Heiland – Paters en Broeders Salvatorianen – en de Congregatie van de Goddelijke Heiland – Zusters Salvatorianessen – zijn twee van elkaar onafhankelijke religieuze instituten, maar zij hebben dezelfde stichter, delen hetzelfde erfgoed, hebben dezelfde wortels en leven vanuit dezelfde spiritualiteit.

Op heel wat vlakken is samenwerking dus vanzelfsprekend.
Zowel de twee internationale besturen, alsook de beide nationale leidinggevende teams van België overleggen en plannen samen op verschillende vlakken, o.a. de salvatoriaanse vorming van leken en religieuzen. Verschillende commissies zijn gemengd en heel wat initiatieven worden gezamenlijk genomen, zeker wat betreft missiepastoraal en roepingenpastoraal.