Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus” (Joh. 17, 3)

De internationale muziekvideo van het originele Salvatoriaanse lied ETERNAL LIFE – gecomponeerd en uitgebracht om de Zaligverklaring van Pater Franciscus Jordan te vieren – kan via de volgende link beluisterd en bekeken worden. Leden van de drie takken van de Salvatoriaanse Familie wereldwijd – Salvatorianessen, Salvatorianen en Salvatoriaanse Leken – hebben aan deze muziekvideo meegewerkt.