Op 22 januari 2024 werd het nieuwe rusthuis van de Salvatorianessen in Sri Lanka feestelijk geopend door Rt. Rev. Dr. Harold Anthony Perera, bisschop van Kurunegala. Onze medezusters in Sri Lanka zijn Zr. Maria Yaneth Moreno, Generale Overste van de Congregatie, haar Generaal Team, de Salvatorianessen van de Duitse en Belgische Provincie, Mevr. Ursula Schulten en AG Missionsprokuren bijzonder dankbaar voor hun steun en bijdragen bij de verwezenlijking van dit salvatoriaans project voor de mensen bij wie de zusters in Sri Lanka dienstbaar zijn.

SDS-project in Sri Lanka 2024 –  nieuw rusthuis