Door het afleggen van geloften verdiepen wij onze doopbeloften en wijden wij ons volledig toe aan de Heer en aan het heil van onze medemensen.
Geloften afleggen wil niet zeggen dat we afstand doen van essentiële menselijke waarden en verzaken aan de goede dingen van het leven die de Heer ons schenkt. Geloften afleggen is antwoorden op de roep van de Heer en kiezen voor een levensweg die leidt naar leven ten volle, naar leven zoals God voor zijn mensen droomt.

 

Gehoorzaamheid = luisteren met hart en oren om het leven te kunnen dienen

Navolgen van Jezus die gehoorzaam werd omwille van ons heil en onze verlossing. 
Bewust solidair zijn met hen die machteloos zijn en geen invloed hebben.
Zich ertoe verbinden te “horen”, te “luisteren” naar wat God voor de wereld en voor zijn mensen wil en dat proberen te verstaan doorheen zijn Woord, doorheen het woord van mensen, doorheen omstandigheden en gebeurtenissen.
Gehoorzaamheid heeft te doen met openheid en eerlijkheid, met de moed om voor eigen mening uit te komen, met het kunnen afstand nemen en afstand doen van eigen overtuiging, omwille van de waarheid en het welzijn van allen.
Gehoorzaamheid is geen blind navolgen, maar kan wel een aanvaarden zijn, een zich toevertrouwen in geloof aan dat wat mijn begrijpen en verstaan te boven gaat.

 

Armoede = soberheid, solidariteit, meedelen

Navolgen van Jezus die aan niets gehecht was en alles in dienst stelde van het Rijk Gods.
Solidair zijn met hen die te weinig hebben om menswaardig te kunnen leven, op welk gebied ook.
God wil niet dat mensen arm zijn. Armoede is geen waarde die mensen moeten nastreven. Mensen bevrijden van armoede, van alle soorten armoede, dat is het doel waarvoor wij ons inzetten. En dat kan niet als wijzelf in uiterste armoede leven.
Wij trachten “arm” te leven door tevreden te zijn met het noodzakelijke, door noden en verlangens te beperken, door te leven zoals eenvoudige mensen rondom ons, door wat ik heb en ben, mijn tijd, mijn gaven en kunnen ter beschikking te stellen van wie er nood aan heeft, door eigen begrenzingen, onmacht en falen te aanvaarden…door solidair te zijn met hen die geen macht en geen aanzien hebben…door het aanvaarden van medemensen zoals zij zijn…door mens met kleine mensen te zijn…

 

Maagdelijkheid = totaal overgegeven aan de Heer en van daaruit in relatie treden met zijn mensen

Navolgen van Jezus die in totale toewijding aan zijn Vader, liefde werd voor alle mensen.
Maagdelijkheid zou ons in staat moeten stellen om in onverdeelde liefde toe te behoren aan de Heer en ons in volledige vrijheid in te zetten voor alle mensen. Maagdelijk leven houdt niet in dat wij mensen zonder gevoel zijn, die liefde, seksualiteit en lichamelijkheid, huwelijk en vruchtbaarheid niet waarderen. Het zijn waarden die wij eerbiedigen en die wij uit liefde voor de Heer en zijn mensen op een andere manier beleven. Ook wij beleven ons vrouw zijn ten volle en willen bewust solidair zijn met hen die geen of te weinig echte liefde ervaren en met hen die moeten leven met de pijn en de ontgoocheling van een mislukte relatie.

 

Roeping, een stem die je niet los laat, die je blijft roepen …

Weten dat je in het leven geroepen bent… weten dat Iemand je roept op de weg die voor
jou bestemd is… luisteren naar wat diep in je hart leeft…
Een dragende grond ervaren…een niet te noemen heimwee naar een volheid van leven…
Zoeken naar de weg die voor jou bestemd is… die weg die leidt naar leven ten volle.
Geroepen wordt je… maar ingaan op die roep kan alleen jij. Je laten grijpen door die Iemand die zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een waagstuk… een avontuur… een zoektocht…
Samen op zoektocht gaan, samen …

 

Wat wij u aanbieden, kunt u hier vinden.