De Salvatoriaanse Familie meldt u met grote vreugde de nakende zaligverklaring van onze Stichter Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan, die op 15 mei 2021 zal plaatsvinden in de Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen in Rome.